Portretschilder / beeldend kunstenaar Annelies Hoek

Annelies Hoek: “Een van mijn favoriete manieren van werken is, zittend op de markt, in een wachtkamer, op een boot, daar waar mensen zijn die zich totaal niet van mijn aanwezigheid bewust zijn. En juist omdat ze ieder moment kunnen opstappen moet je registreren en snel kiezen voor de essentie, eigenlijk vergeten wat je aan het doen bent. Je zou het “the art of the controlled accident” kunnen noemen.”

Annelies Hoek behoort inmiddels tot een van de meest gewaardeerde en bekende portretschilders van Nederland.
Na haar middelbare school ging zij naar de Stadsacademie in Maastricht. Daarna vervolgde zij haar studie aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Tijdens deze klassieke opleiding, waar zij veel naar model schilderde, werd haar specifieke aanleg voor het portret al snel duidelijk.  Met deze basis, gekoppeld aan haar interesse voor mensen en een decennialange ervaring, is zij uitgegroeid tot een zeer virtuoos en veel gevraagd portretschilder.

Professor Sierk Schröder over Annelies Hoek als beeldend kunstenaar: “Wat ons het meest treft in het werk van Annelies Hoek, is de verfrissende spontaniteit, haar losse en levendige toets en haar gedurfde kleurstellingen. Voor haar is tekenen en schilderen naar de natuur niet alleen een middel om haar vormkennis te verrijken en haar kleurbelevenis te verdiepen, het is onmiskenbaar een levensbehoefte –  ze heeft er de gave voor en ze gebruikt die gave. het portret speelt in haar werk een belangrijke rol en ze gaat de moeilijkheden en beperkingen die het portret in opdracht met zich meebrengt, niet uit de weg.” (….)

Staatsieportret H.M. Koningin Beatrix
In 1995 kreeg zij opdracht van de RVD om een staatsieportret te vervaardigen van H.M. Koningin Beatrix. Voor deze opdracht poseerde Hare Majesteit enkele malen in eigen persoon. Er werd een  zeefdruk van gemaakt in een oplage van 200. Deze zijn inmiddels uitverkocht. Annelies Hoek maakte tijdens deze live sessies verschillende ontwerpen en schilderijen van H.M. Koningin Beatrix, die later ook zijn gereproduceerd en nog steeds verkrijgbaar via deze website.

Niet alleen de talloze portretten in particuliere collecties maar ook de vele officiële portretten voor openbare instanties en bedrijven zijn te vinden in binnen- en buitenland. In haar vrije werk, met name haar naakten, figuren en stillevens, experimenteert zij met kleuren, technieken en materialen.

Ook woonde zij met haar gezin twee jaar in Kenia waar zij later vele malen naar terug keerde om er te tekenen en te schilderen. Daarna bezocht zij nog andere landen. Zij neemt dan altijd haar potlood, krijt en schetsboek mee. Haar zeer rake en verfijnde tekeningen en reisschetsen zijn daarvan het resultaat. Verschillende charitatieve instellingen zoals Memisa en Rotary Doctors, hebben daar in de vorm van promotiemateriaal gebruik van gemaakt.

Staatsieportret H.M. Koningin Beatrix
In 1995 kreeg zij opdracht van de RVD om een staatsieportret te vervaardigen van H.M. Koningin Beatrix. Voor deze opdracht poseerde Hare Majesteit enkele malen in eigen persoon. Er werd een  zeefdruk van gemaakt in een oplage van 200. Deze zijn inmiddels uitverkocht. Annelies Hoek maakte tijdens deze live sessies verschillende ontwerpen en schilderijen van H.M. Koningin Beatrix, die later ook zijn gereproduceerd en nog steeds verkrijgbaar via deze website.

Staatsieportret H.M. Koningin Beatrix door portretschilder Annelies Hoek

Staatsieportret H.M. Koningin Beatrix door portretschilder Annelies Hoek

Beoordeel pagina